Logo UKF
Akreditované študijné programy

Zoznam akreditovaných študijných programov na a Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerziti Konštantína Filozofa v Nitre (podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Akreditované bakalárske študijné programy
forma štúdia: denná a externá
dĺžka štúdia: 3 roky
akad. titul: bakalár (Bc.)

 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  - psychológia
 • psychológia (len denná)
 • sociológia (len denná)
 • sociálna práca
 • sociálna práca, pracovisko Dunajská Streda (len externá)
 • sociálna práca, pracovisko Mojmírovce (len externá)
 • sociálna práca, pracovisko Spišská Nová Ves (len externá)
 • sociálna práca, pracovisko Sládkovičovo (len externá)
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Nitra
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Lučenec (len externá)
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Dunajská Streda (len externá)
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Mojmírovce (len externá)
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Spišská Nová Ves
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Sládkovičovo (len externá)
 • sociálna a misijná práca v rómskej komunite, pracovisko Nitra
 • verejné zdravotníctvo
 • ošetrovateľstvo
 • zdravotnícke záchranárstvo
 • fyzioterapia

Akreditované magisterské študijné programy
forma štúdia: denná a externá
dĺžka štúdia: 2 roky
akad. titul: magister (Mgr.)

 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  - psychológia
 • psychológia (len denná)
 • sociálna práca so zameraním na poradenstvo
 • sociálna práca v rómskej komunite
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Lučenec (len externá)
 • sociálna práca v rómskej komunite, pracovisko Spišská Nová Ves
 • ošetrovateľstvo
 • sociológia

* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.

Akreditované doktorandské študijné programy
forma štúdia: denná a externá
dĺžka štúdia: 3 r. denná, 5 r. externá
titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • sociálna práca
 • pedagogická, poradenská a školská psychológia