Logo UKF

obrazok UKF

Valentínska kvapka krvi.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických
disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou
SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň
Valentínska  kvapka krvi.

> pokračovať

Študentská kvapka krvi
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň Študentská  kvapka krvi.

 

> pokračovať

Špecializačné štúdium sestier

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2015/2016 špecializačné štúdium sestier v nasledujúcich programoch:

Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Prihlášky je možné posielať do 31. augusta 2015, poplatok za štúdium je
232 € a študent nebude platiť žiadne ďalšie poplatky.

> pokračovať

XXL AKADÉMIA 2013

Nevšednou a výnimočnou promóciou sa dňa 19. júla 2013 ukončil prvý ročník absolventov „XXL AKADÉMIE“. Bola to aktivita „KREATÍV“ Zariadenia sociálnych služieb v Klasove pod vedením riaditeľky PhDr. Márie Kóšovej, Mgr. Soni Petrovičovej a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

> pokračovať